รายงาน  ตัวเลข,กราฟแท่งเปรียบเทียบ
ดาวน์โหลดรายงานสรุป
 
คำแนะนำ 
  •      1. ระบบถูกออกแบบให้ทำงานได้ดีกับ เบราเซอร์ที่รองรับเทคโนโลยี HTML5 เพื่อให้ใช้ได้กับอุปกรณ์พกพา แนะนำให้ใช้กับเบราเซอร์ Google Chrome การใช้โปรแกรม IE อาจทำให้เมนูไม่แสดง
  • ในการพิมพ์แบบฟอร์ม เบราเซอร์ต้องรองรับไฟล์ Adobe PDF
  •      2. กรุณาอ่าน  ข่าวสาร ข้อชี้แจงสถานศึกษา  ด้านล่างนี้  บ่อยๆ  นะคะ
  • ชี้แจงสถานศึกษา
  • -สถานศึกษาใช้ระบบการรับสมัครออนไลน์ด้วย โปแกรม vadmit ตามที่ ศทอ. สอศ.สั่งการนี้แล้วไม่ต้องรายงานผลการรับสมัครทางเอกสารอีก เนื่องจาก ทาง ศทอ.จะใช้ข้อมูล ออนไลน์นี้วิเคราะห์ผลการรับสมัครของแต่สถานศึกษา ได้เป็นรายวันอยู่แล้ว เพื่อไม่ต้องให้สถานศึกษาทำงานซ้ำซ้อนอีก
ข้อมูลบนระบบนี้จะใช้สำหรับการพิจารณางบประมาณ
- ขอให้สถานศึกษาป้อนข้อมูลนักเรียนให้สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน จนเสร็จสิ้น (เปิดภาคเรียน)
- ผู้สมัครเรียน มีสถานะ รายงานตัว แล้ว จะถือเป็นนักเรียน-นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน 1/2557 ซึ่งจะใช้สถานะนี้เป็นจำนวนในการจัดสรรงบประมาณ
- ข้อมูลที่สมบูรณ์ หมายถึง มีสถานะรายงานตัวเป็นนักศึกษา ของวิทยาลัยแล้ว จะสามารถถ่ายโอนเข้าระะบบ STD ได้ โดยรอโปรแกรมถ่ายโอนจากส่วนกลาง
 
มีปัญหาการใช้ระบบรายงาน  
- สายด่วน  ผอ.ประภาส  คงสบาย
                087-168-9119


รายชื่อสถานศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว เรียงตามลำดับตัวอักษร

ค้นชื่อวิทยาลัย

ลำดับสถานศึกษาชื่อโทรศัพท์
 
241. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีเพียรวิทย์ ขำทวี089-836-1073
242. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยรักชนก คิดคำนวน089-570-7623
243. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภานายธิติชาติ เจือจันทร์081-451-8163
244. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออบงกช ศรีภิรมย์081-808-4740
245. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่คมสัน หมื่นจันทร์ต๊ะ081-816-5871
246. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่นางสุวดี ประสมกิจ086-276-9799
247. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีนางขนิษฐา พลอยประดับ083-618-8588
248. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรนายธวัชชัย คชาธาร081-688-7887
249. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นจันทนา ทองวิเศษ089-570-5331
250. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรานางอารี พิทยาวงศ์ฤกษ์086-144-6488
251. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีนางสาววิภาวรรณ หอมบุญมา084-563-0811
252. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท087-672-0224
253. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิชุติญา เสียงเลิศ085-495-2714
254. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรนางสาวสุภาพร บุญมี083-504-7012
255. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังนางศุภวดี แสงแก้ว095-070-1912
256. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากนางนงลักษณ์ ทาสี085-651-6464
257. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมานายอาทิตย์ สุดาจันทร์086-249-5982
258. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชนางสาวเอมพวัลย์ ศรีมุกข์081-797-9672
259. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์นางสาวนิภาพรรณ ต่อสติ095-487-7123
260. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์นางสุวิมล สัมโน083-128-9153
261. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยานายอาวุธ จุมปา089-557-5685
262. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาจิรพัชร์ บุญชัด087-279-8707
263. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงนายพิเชษฐ์ จินตสูต089-655-0889
264. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรนายบุญหลง ขำบางโพธิ์088-157-0623
265. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามจิดาภา วิระพล081-976-9547
266. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรรัตติกาล ใหญ่ล้ำ089-629-1478
267. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองนางสาวจารุวิจิตร์ ช่วยแท่น089-728-2357
268. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีชานันท์ ขุนทอง087-161-9937
269. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดนางสาวอัจฉรียา แหล่งสนาม087-954-1489
270. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดนางสาวอัจฉรียา แหล่งสนาม087-954-1489
 
1 2 3 4 5 6 7 8 (9) 10 of 15 page(s) 423 record(s)
 
powered by bibua software